Email

office@payspot.me

Centrala

Ulica Baku 140, 81110 Podgorica

Naše usluge

Platni promet

Plaćanje računa na velikom broju lokacija

PaySpot ME platna institucija vam omogućava da račune platite bez čekanja u redovima, na velikom broju lokacija. Plaćanje je moguće izvršiti gotovim novcem ili upotrebom platne kartice, bez otvaranje posebnog računa.

Na našim lokacijama možete platiti sve račune.

Važno je istaći da su sve novčane transakcije potpuno bezbedne uz PaySpot ME. Naši strogi sistemi kontrole garantuju da svako plaćanje prolazi kroz sigurnosne provjere i ispunjava sve standarde propisane od strane Centralne Banke Crne Gore.

Ovde je spisak lokacija za obavljanje platnog prometa